Dịch vụ gia tăng

Card image cap

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chèn một hình ảnh và một đoạn mô tả khoảng 50 ký tự

Nút kêu gọi hành động

Thời gian: hiển thị theo tháng

Card image cap

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Add video vào bài PR hoặc bài viết có sẵn trên website

Video được thêm dưới dạng nhúng link Youtube