Sản xuất nội dung

Card image cap

Khách hàng cung cấp brief

YouMed sáng tạo nội dung, thiết kế

Chỉnh sửa tối đa 03 lần

Demo
Card image cap

YouMed có thể: strategic planning, tư vấn chủ đề, giới thiệu bác sĩ, xây dựng kịch bản, tổ chức ghi hình và phát sóng.

Demo
Card image cap

Khách hàng gửi brief nội dung, M&T

YouMed sáng tạo nội dung, thiết kế

Feedback tối đa 3 lần

Demo
Card image cap

Khách hàng cung cấp brief

YouMed sáng tạo nội dung, thiết kế theo brief

Chỉnh sửa tối đa 03 lần

Demo
Card image cap

Độ dài: 1.000 – 1.200 từ và 2 hình.

Thời gian thực hiện: 5 bài/tuần.

Được biên soạn bởi Bác sĩ, Dược sĩ

Demo
Card image cap

Khách hàng cung cấp brief

YouMed sáng tạo nội dung, lên thiết kế, code lên website

Chỉnh sửa tối đa 03 lần

Demo