Tài trợ bài viết

Card image cap

Bài viết do khách hàng cung cấp, đảm bảo tuân thủ chính sách nội dung của Tin y tế YouMed

Demo
Card image cap

Bài do Bác Sĩ, Dược Sĩ YouMed sản xuất theo định hướng nội dung của khách hàng.

Demo
Card image cap

Bài viết cung cấp thông tin ngắn gọn, xúc tích dưới dạng hình ảnh minh họa sinh động, thu hút.

Demo
Card image cap

Dạng bài giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ. Thúc đẩy chuyển đổi và hành động của khách hàng.

Demo
Card image cap

Nội dung được đầu tư bài bản về nội dung, hình ảnh, video… Gây được ấn tượng với độc giả.

Demo
Card image cap

Bài viết sẽ được hiển thị ở vị trí đầu tiên của trang chủ. Tiếp cận đến đối tượng quan tâm sức khỏe.

Demo
Card image cap

Bài viết sẽ được hiển thị ở khu vực từ điển y khoa thuộc trang chủ. Tiếp cận đến đối tượng quan tâm sức khỏe.

Demo